De zomer zit er weer op en het najaar staat op het punt van beginnen. Voor velen het moment om de tuin weer winterklaar te maken. Het najaar is ook weer het moment om de ongenode gasten uit de tuin te weren. Slakken, motten en bloedluis zijn gevreesde vijanden van onze dierbare gewassen. Een gevreesde vijand voor ons mooie gazon zijn de emelten. Een emelt is een larve van de langpootmug Tipula. Het is een schrik voor je gazon. Een aantal van deze gevaren worden bestreden door onder andere de vogels die rupsen eten en egels die slakken lusten. Maar dat neemt niet weg dat er nog voldoende gevaren voor de gewassen resteren. Je kunt zoals nog veelvuldig gedaan wordt gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Je zult daarmee de schadelijke insecten zeker uitschakelen maar ook de nuttige insecten zoals bijen en spinnen zullen het leven laten. Je kunt ook de keuze maken voor biologische bestrijding.

Bestrijding op Biologische wijze

Een milieuvriendelijk alternatief voor de chemische weg is biologische bestrijding van ongedierte. Bij biologische bestrijding worden nuttige insecten ingezet om de ongenode insecten te bestrijden. Er zijn vele nuttige insecten die ingezet kunnen worden. Je kunt bijvoorbeeld nematoden kopen ter bestrijding van de insecten. Nematoden, ook wel aaltjes genoemd gaan op zoek naar hun prooi, dringen die binnen en zullen de prooi verzwakken waarna ze zullen sterven. Nematoden zijn milieuvriendelijk en onschadelijk voor mensen, dieren en de planten. Aaltjes gebruiken de larven van de insecten om zich te voeden en zullen zich daarna weer verder voortplanten. Nematoden kan je uitzetten in je tuin in bij voorkeur het voor of najaar. Nematoden functioneren het beste in vochtige grond. Het is van belang om na plaatsing de grond ook vochtig te houden. Het uitzetten van de aaltjes kun je beter niet doen bij fel zonlicht aangezien dit schadelijk is.

Waarom Biologische bestrijding

De biologische bestrijding van ongewenste insecten zal de komende jaren steeds meer aandacht gaan krijgen. De voordelen ten opzichte van chemische bestrijding zullen steeds zwaarder gaan wegen. Biologische bestrijding geeft geen milieuschade door residuen van pesticiden in het gewas, in de bodem of oppervlaktewater. De bestrijders houden zichzelf in stand. Ze voeden en vermenigvuldigen zich. De op te ruimen prooi kan niet resistent worden zoals bij chemische bestrijding wel het geval kan zijn. Voldoende redenen om voor de biologische variant te kiezen. De keuze is aan jou hoe je hiermee om wilt gaan.